Visi, Misi & Objektif

Visi

Merealisasikan matlamat pembinaan generasi “khayra ummah”.

Membentuk masyarakat muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara syumul.

Misi

Objektif