Bahagian Khidmat Pengurusan

 UNIT PENTADBIRAN
 1. Mengurus surat-menyurat
 2. Pengurusan fail
 3. Menguruskan keselamatan pejabat
 4. Mengurusetiakankan pejabat.
 5. Mengurus keadaan pejabat.
 6. Mengurus kebersihan pejabat.
UNIT SUMBER MANUSIA
 1. Menguruskan pelantikan dalam jawatan.
 2. Menguruskan permohonan cuti
 3. Menguruskan permohonan pencen
 4. Menguruskan permohonan kenaikan pangkat
 5. Menguruskan urusan pemangkuan dan tanggung kerja
 6. Menguruskan latihan kakitangan
 7. Memasukkan data HRMIS (Ibu Pejabat)
 8. Penyelenggaran fail
UNIT KEWANGAN
 1. Menguruskan pembayaran gaji dan emolunent/tuntutan bil-bil (masuk dalam kewangan).
 2. Merangka anggaran bajet tahunan.
UNIT ICT
 1. Membuat pembangunan sistem aplikasi dalaman dan penyelenggaraan sistem aplikasi.
 2. Pembangunan dan penyelenggaraan laman web rasmi.
 3. Penyelenggaraan peralatan komputer
 4. Pentadbir server dan sistem rangkaian jabatan dan daerah.
 5. Menguruskan perolehan insfrastruktur rangkaian ICT.
UNIT PENGURUSAN ASET
 1. Mengurus penerimaan alatan/ keperluan pejabat
 2. Mengurus pendaftaran alatan/keperluan pejabat
 3. Mengurus penempatan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
 4. Mengurus penyelenggaran alatan/keperluan pejabat
 5. Menguruskan pelupusan alatan/ keperluan pejabat
 6. Mengurus kehilangan dan hapus kira alatan/ keperluan pejabat