https://sigastra.radenintan.ac.id/app/sgacor/ https://elearning.unisbank.ac.id/app/ https://alatberatbekasjepang.com/ https://rumahnegara.imigrasi.go.id/rumah-dinas/-/ https://cms.uki.ac.id/pict/spulsa/ https://portaltest.hubla.dephub.go.id/storage/-/ https://dupak.dinkes.jatimprov.go.id/storage/file/ https://dinsos.jatimprov.go.id/web/storage/file/ http://mesin.ft.unand.ac.id/plugins/dana/ https://djppi.kominfo.go.id/phyo_kominfo/ http://mpbi.fkip.unib.ac.id/wp-includes/app/

https://icab.brown.gob.ar/dana/ https://m.jskl.edu.my/wp-includes/sdana/ https://eproc.jawapos.co.id/assets/sdana/ https://newepaper.jawapos.co.id/system/sgacor/ https://digilib.unjani.ac.id/wp-includes/class/sdana/ https://elok.utara.banjarmasinkota.go.id/cache/sdana/ https://sinar.febi.iainlangsa.ac.id/febisystem/plugins/selotgacorku/ https://convocacion.maristas.edu.mx/assets/vendor/sdana/ https://jheat.terengganu.gov.my/wp-includes/sgacor/ https://www.spactiva.es/system/sgacor/ https://nsm.covenantuniversity.edu.ng/wp-includes/sqris/

Bahagian Halal – Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Bahagian Halal

UNIT PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN
 1. Menyelaraskan Pemeriksaan Dan Pemantauan Di Daerah-Daerah.
 2. Bertindak Sebagai Penolong Pengawal Perihal Dagangan Berdasarkan APD 2011.
 3. Memastikan Produk/Premis Mematuhi Manual Prosedur Pensijilan Halal Dan Manual Standard 1500:2009.
 4. Memastikan Pengurusan Premis/Cawangan Supaya Mematuhi Semua Keperluan Halal Sepanjang Sijil Halal Digunakan.
 5. Memastikan Maklumat Atau Pekeliling Berkaitan Pemantauan/Penguatkuasaan Diselaraskan.
UNIT AUDIT PEMATUHAN
 1. Mengadakan Lawatan Bagi Audit/Pemeriksaan Bagi Persijilan Halal.
 2. Menentukan Keakuran Atau Ketidakakuran Pensijilan Halal Pada Premis Dengan Elemen Yang Spesifik.
 3. Menyediakan Laporan Pembetulan Pada Setiap Ketidakakuran Dalam Pelaksanaan Sistem Pensijilan Halal.
 4. Mengenalpasti Halal Cimpliance Critical Control Points (HCCCP) Pada Setiap Proses Penyediaan Produk.
 5. Mempastikan Dokumen Sulit Berkaitan Permohonan Pensijilan Halal Terkawal Dan Selamat.
UNIT PENSIJILAN
 1. Memproses Permohonan Persijilan Halal Secara On-Line.
 2. Meneliti Dan Menganalisa Dokumen Permohonan Pensijilan Halal.
 3. Mengadakan Bengkel/Kursus Dan Persijilan Penyembelihan Halal.
 4. Menyelaras Pelantikan Ahli Jawatankuasa Pengesahan Halal.
 5. Mengadakan Dan/Atau Mengemaskini Peraturan Yang Selaras Dengan Kehendak Semasa.
 6. Mengada/Memperhebatkan Promosi Persijilan Halal Bagi Pengusaha/Industri Dan Pengguna.
UNIT PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
 1. Menjadikan Pentadbiran Dan Pengurusan Jabatan Pengurusan Halal Cekap Dan Efisyen.
 2. Memastikan Keperluan Jabatan Pengurusan Halal Dipenuhi Dan Disediakan.
 3. Memastikan Pengurusan Kewangan Mematuhi Tatacara Kewangan.
 4. Memastikan Pengurusan Surat/Fail Dan Dokumen Memenuhi Standard Yang Telah Ditetapkan.
 5. Memastikan Perkakasan Komputer. “Networking”