Takmir

PROGRAM TAKMIR MASJID DAN SURAU

PENGENALAN

•  Program Takmir Masjid dan Surau adalah suatu program pengajian pendidikan agama Islam di masjid-masjid dan surau-surau yang dianjurkan oleh Jabatan/Majlis Hal Ehwal Agama Islam Negeri dengan bantuan kewangan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

TUJUAN

•  Tujuan program ini adalah seperti berikut:-

•  Untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam kepada masyarakat dalam usaha untuk melahirkan anggota masyarakat Islam yang bertakwa dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar;

•  Untuk membanteras penyabaran agama Islam yang diselewengkan;

•  Umtuk memakmurkan masjid-masjid dan surau-surau sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahun Islam dan;

•  Untuk mengetengahkan tokoh-tokoh agama Islam yang berwibawa sebagai rujukan kepada masyarakat.